“Qũy Học Bổng Ngũ Niên”

07 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 16725)

“Qũy Học Bổng Ngũ Niên”

 Montréal 11/18/2013


Thưa quí vị cựu Giáo sư

Quí ACE cựu học sinh

Trường Trung Học Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân, Đà Lạt.

 

 Tiếp theo bản báo cáo cho Đại Hội THĐ-BTX 2012 về việc phát học bổng cho 30 Em học sinh nghèo tại Đàlạt trong tháng 3, 2013 vừa qua, cùng với phần nhận xét của người phụ trách về tình trạng các học sinh nghèo tại Đàlạt, so sánh với khả năng của tập thể cựu học sinh hai trường THĐ-BTX tại hải ngoại; chúng tôi xin trình bầy cùng quí vị việc thành lập nhóm yểm trợ việc tổ chức Qũy học bổng cho các Em với tên là “Qũy Học Bổng Ngũ Niên” (Qũy). Chúng tôi xin gửi đến quí vị những điểm chính trong các sinh hoạt của Qũy, cũng như nhân sự tham gia để quí vị góp ý, giúp đỡ và yểm trợ cho chúng tôi thực hiện được chương trình đưa ra.

 

1.- Nguyên tắc làm việc: Chúng tôi đặt ra ba nguyên tắc chính sau đây :

 

NGHIÊM TÚC - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC

 

 1.1- Nghiêm Túc :

- Việc phát học bổng phải được tổ chức một cách đúng đắn từ địa điểm, nhân sự cũng như cung cách cấp phát học bổng cho các Em.

- Học bổng được phát đúng học sinh và trao tận tay các em hoặc phụ huynh được xác nhận trong trường hợp các em không có mặt.

- Việc lựa chọn các Em được nhận học bổng phải được kiểm soát và được toàn nhóm quyết định chung. Hiện nay chúng ta có một danh sách 100 em do GS hưu trí BTX Lê Văn Trung chuyển qua.

 - Việc phát triển Qũy cũng phải cẩn trọng để bảo toàn uy tín cho nhóm yểm trợ Quỹ và nhất là cho các Em đã được cấp học bổng sẽ nhận được liên tục trong suốt 5 năm.

 - Trong trường hợp có nhu cầu đặc biệt (có những ân nhân xin bảo trợ đặc biệt cho vài em một cách cá nhân cho đến khi các em ra trường …) chúng tôi sẽ bàn luận cùng quí Anh chị trong nhóm Yểm Trợ Quĩ cũng như với các anh chị ở VN để thực hiện việc này.

 1.2- Minh Bạch :

 - Qũy Yểm Trợ sẽ được báo cáo mỗi sáu (6) tháng.

 - Qũy không được nhận tiền của ân nhân ẩn danh. Mỗi ân nhân nếu không muốn nêu danh, hãy cho một biệt hiệu (nick name) nào đó để khi đọc báo cáo sẽ biết được tiền của mình yểm trợ đã nhận và được xử dụng ra sao.

 - Mỗi khi nhận được tiền sẽ có thơ trả lời xác nhận qua internet hoặc qua bưu điện.

 - Nêu rõ những chi phí về điều hành Qũy nếu có.

 

 1.3- Chính Xác:

 - Mục tiêu đưa ra phải được thực hiện đúng không thay đổi hoặc chuyển hoá trừ trường hợp có quyết định của toàn nhóm. Cho tới nay chỉ giúpcho các học sinh trung học và tiểu học. Danh sách đính kèm do Anh Lê Văn Trung cung cấp sẽ được xét lại và đưa ra một danh sách chính thức cho năm 2014 và những năm kế tiếp.

 - Tên tuổi và điạ chỉ các em phải được cập nhật chính xác và liên tục. (Phần này chúng tôi xin dành cho các Anh chị Em thiện nguyện ở Đàlạt phụ trách với một số chi phí để ACE này có phương tiện thực hiện việc kiểm soát).

 

2.- Thực hiện công tác:

 

 2.1. Gây Qũy:

 - Qua tập thể ACE học sinh và quí vị giáo sư hai trường THĐ-BTX: Qua các sinh hoạt của Đại Hội hoặc của các hội/nhóm địa phương, các Anh chị trong nhóm cùng các ACE BTX-THĐ sẽ vận động để xin các bạn BTX-THĐ cũng như quí vị giáo sư đóng góp.

 - Qua sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng có thể nhận được sự đóng góp của các bạn hữu, gia đình sau khi trình bầy sơ qua chương trình Qũy Học Bổng Ngũ Niên của chúng ta..

 - Mỗi khi nhận được tiền giúp Quỹ, người phụ trách thông tin sẽ thay mặt Quỹ để gửi thơ cám ơn quí vị ân nhân.

 

 2-2. Phát học bổng :

 

 - Thời gian: Thuận tiện nhất là tháng 3, tháng 4 vì trời Đàlat không lạnh lắm và sau tết các Em bắt đầu sửa soạn cho niên học mới trong những ngày tháng sắp tới.

 

- Nhân sự thực hiện :

  • Nhân sự thực hiện việc phát học bổng của Qũy tại Đàlạt:

 Cho tới nay Anh Trương Sỹ Thực tình nguyện tự túc thực hiện việc phát học bổng tại Đalạt những năm đầu tiên. Những năm sau, nếu có người khác đảm trách công tác này sẽ được Qũy tài trợ số tiền khoảng $200 để thực hiện công tác trong vòng 4 ngày tại Đàlạt (bao gồm di chuyển từ Saigon lên Đalạt, cư trú và ẩm thực). Nếu không nhận tài trợ này thì coi như đó là phần đóng góp của quí vị này cho Qũy và được nêu rõ trong báo cáo.

  • Nhân sự tại Việt Nam:

 Các Anh chị thiện nguyện như quí Anh Chị Nguyễn Thị Gái (BTX69), Lê Văn Trung (THĐ-BTX69), Đặng thị Ngân (BTX72) và Anh Chị Nguyễn Quang Hảo (THĐ 68) và Vy thị Kính (BTX69) sẽ là những người giúp chúng ta thực hiện công tác của Qũy. Công tác bao gồm: định địa điểm, liên lạc các Em, xin giấy phép.v.v…Chúng tôi đề nghị để ra một ngân khoản nhỏ là 2 triêu Đồng VN-tương đương với $100US của Qũy để quí vị này có phương tiện điều hành những công tác tại Việt Nam như cập nhật tên các Em, liên lạc hay tổ chức địa điểm để phát học bổng.

 

- Phương thức phân phối học bổng : Tới hôm nay chúng tôi đã được sự ủng hộ và hứa giúp đỡ của nhiều ân nhân như bảng liệt kê đính kèm. Quí ân nhân đã giúp đỡ theo hai phương cách sau đây :

  • Cho đúng vào năm nào đó hơặc phân phối theo đúng những năm mà quí vị ân nhân muốn. Qũy phải phân phối theo ý của quí ân nhân.
  • Đóng góp nhưng để “tuỳ Quỹ phân phối”. Qũy sẽ dành toàn quyền để phân phối tiền ủng hộ của quí ân nhân này.

 

Việc phân phối học bổng cho mỗi năm do đó được dự trù như sau:

Vì không biết có đủ tiền mỗi năm cho 100 Em(mỗi em 1.000.000 ĐVN/~$50) nên năm 2014 chúng tôi chỉ dự dù cho mỗi năm chính thức có 50 em, còn 50 em nữa sẽ là dự khuyết (sẽ thông cáo cho các em rõ ràng chuyện này sau khi chọn lựa trong danh sách đã có). Những em dự khuyết này sẽ nhận được một số tiền an ủi nhỏ hơn($200.000 ĐVN). Còn nếu may mắn có đủ thì các Em phụ khuyết này sẽ nhận được như 50 Em đầu tiên (1.000.000 ĐVN).

 Những năm kế tiếp sau sẽ tiếp tục áp dụng nguyên tắc này.

 

Xin quí vị và các Bạn xem bảng liệt kê đính kèm. Quí ân nhân nào không thấy tên mình hoặc thấy tên sai, xin nhắc chúng tôi để bổ túc cho chính xác.

 

 2-3. Thủ Qũy và Kiểm Soát tài chánh:

 

 Việc kiểm soát tài chánh chúng tôi xin đề nghị chị Đào Thị An cùng Anh Hoàng Kim Châu (Texas) đảm trách công việc này. Chị Kim Tuyến, thủ quĩ với sự phụ giúp của chị Quản Thuỵ Huyền sẽ báo cáo đầy đủ cho Ban kiểm soát mỗi khi nhận được giúp đỡ của quí ân nhân, cũng như những chi phí cho việc thực hiện các công tác của Qũy Họ Bổng Ngũ Niên.

 

 2-4. Báo cáo công tác:

 Anh Trương Sỹ Thực sẽ đảm trách công tác này với sự trợ giúp của chị Đặng Kim Tuyến và chị Quản Thuỵ Huyền cũng như các anh chị trong nhóm.

 Báo cáo sẽ được chính thức mỗi sáu (6) tháng. Tuy nhiên có thể có những báo cáo xen kẽ khi có những thông tin mới cần cập nhật.

 

 

 Thưa quí vị và các Bạn,

 Tới đây cũng tạm đủ để quí vị có một khái niệm về công tác của Qũy. Chúng tôi mong mỏi sự góp ý và đóng góp của quí vị để công tác này ngày được sửa soạn và thực hiện hoàn hảo hơn. Chúng tôi rất hân hoan đón nhận thêm quí vị và các bạn tham gia Nhóm Yểm trợ cho Quỹ.

 Xin chân thành cảm tạ quí vị.

 

Nhóm thực hiện Qũy Học Bổng Ngũ Niên (Quỹ)

 

Hải ngoại: 

 - Giáo sư Nguyễn Đình Cường (THĐ)

 - Chị Bùi Bích Liên (BTX-63)

 - Anh chị Đặng Đình Hiệp/Đào Thị An (BTX-63)

 - Chi Đặng thị Luận (BTX-69)

 - Chị Đặng Kim Tuyến (BTX-69)

 - Chị Quản Thụy Huyền (BTX-69)

 - Anh chị Hoàng Kim Châu (THĐ-63)

 - Anh Trương Sỹ Thực (THĐ-63).

VN: - Chị Đặng Thị Ngân (BTX-72)

 - Chị Nguyễn thị Gái (BTX-69)

 - Anh Chị Nguyễn Quang Hảo (THĐ-68) &Vy thị Kính (BTX-69)

 - Anh Lê Văn Trung (THĐ/BTX-69)

 

Danh Sách Ân Nhân

Ngày

A.N

Tên Ân Nhân

Số $

Ghi Chú Ân Nhân

Phân phối cho 5 năm

Code

2014

2015

2016

2017

2018

Mar-13

1

Minh Trí (BTX 64)

200

 Tùy Nhóm Học Bổng

100

100

 

 

 

Mar-13

2

Mme Trà Vinh Lê

200

 Tùy Nhóm Học Bổng

100

100

 

 

 

Apr-13

3

Nha Sĩ Hùng

100

 Tùy Nhóm Học Bổng

100

 

 

 

 

May-13

4

Đặng Kim Tuyến (BTX 69)

500

 Tùy Nhóm Học Bổng

 

125

125

125

125

May-13

5

Đỗ Quốc Trụ (Cháu Huyền Anh, BTX 69)

100

 Tùy Nhóm Học Bổng

100

 

 

 

 

May-13

6

Trương Sỹ Thực (THĐ 63)

300

 Tùy Nhóm Học Bổng

 

 

100

100

100

Jun-13

7

Nguyễn Huyền Anh (BTX 69)

300

 Tùy Nhóm Học Bổng

100

100

100

 

 

Jun-13

8

Phạm Long Thựơng

100

 Tùy Nhóm Học Bổng

100

 

 

 

 

20-Jun-13

9

Nguyễn Quốc Quân (THĐ 69)

50

 Hứa cho mỗi năm

50

 

 

 

 

20-Jun-13

10

Phạm Mai Trang (BTX 69)

50

 Tùy Nhóm Học Bổng

50

 

 

 

 

20-Jun-13

11

Nguyễn Bích Hà (BTX 73)

50

 Hứa xin thêm cho

50

 

 

 

 

26-Jun-13

12

Nguyễn Như Dần & Nguyễn thị Hạnh (BTX 74)

500

 Tùy Nhóm Học Bổng

200

200

100

 

 

23-Jul-13

13

Ngô thị Hiền (BTX 65)

100

 Hứa cho mỗi năm

100

 

 

 

 

27-Jun-13

14

Bác sỹ Châu Thúy

500

 Hứa cho mỗi năm

500

 

 

 

 

24-Jul-13

15

Nguyễn Bích Liên SJ & Anh Lộc (BTX 63)

100

 Hứa cho mỗi năm

100

 

 

 

 

23-Jul-13

16

GS Nguyễn Đình Cường (GS THĐ)

100

 Hứa cho mỗi năm

100

 

 

 

 

23-Jul-13

17

Hà Đào Nguyên (BTX 65)

100

 Hứa cho mỗi năm

100

 

 

 

 

24-Jul-13

18

Nguyễn Nguyệt Hằng (BTX 70)

100

 

100

 

 

 

 

23-Jul-13

19

Bùi Thắng Lợi (BTX 65)

100

 Hứa cho mỗi năm

100

 

 

 

 

23-Jul-13

20

Đỗ Minh Tâm (BTX 71)

100

 Hứa cho mỗi năm

100

 

 

 

 

26-Jun-13

21

Lisa Thục Uyên Nguyễn (BTX 69,

thế hệ 2)

100

 Hứa cho mỗi năm

100

 

 

 

 

Ngày

 

Tên Ân Nhân

Số $

Ghi Chú Ân Nhân

2014

2015

2016

2017

2018

25-Jul-13

22

Nguyễn thị Nghĩa (BTX 73)

100

 Hứa cho mỗi năm

100

 

 

 

 

28-Jul-13

23

Elizabeth Giang (BTX 64)

100

 Hứa cho mỗi năm

100

 

 

 

 

29-Jul-13

24

Nguyễn Bích Liên SJ (BTX 69)

100

 

100

 

 

 

 

2-Aug-13

25

Nguyễn Ngọc Giang (BTX 69)

100

 

100

 

 

 

 

2-Aug-13

26

Đỗ Quốc Hương (BTX 65)

100

 

100

 

 

 

 

6-Aug-13

27

Ngô Minh Thi (BTX 70)

100

 

100

 

 

 

 

6-Aug-13

28

Lê thị Thành (BTX71)

50


50

 

 

 

 

5-Aug-13

29

Mỹ Dung Poshanu

200

 

100

100

 

 

 

5-Aug-13

30

Lê Bạch Tuyết (Viginia)

100

 

100

 

 

 

 

5-Aug-13

31

Nghiêm Hương (Ottawa)

50

 

50

 

 

 

 

6-Aug-13

32

Lệnh Hồ Công Tử (Montreal)

250

 Hứa cho 5 năm-500

100

150

 

 

 

6-Aug-14

33

Hoàng Thiên Hương (BTX 69)

100

 Tuỳ nhóm Học Bổng

100

 

 

 

 

12-Aug-13

34

Nguyễn thị Đông (BTX 71)

50

 

50

 

 

 

 

12-Aug-13

35

Nguyễn Văn Khả (THĐ 63)

50

 

50

 

 

 

 

9-Aug-13

36

Nguyễn thị Mai Phương (BTX 64)

100

 

100

 

 

 

 

15-Aug-13

37

GS Nguyển thị Thơm (Kim Ngân)

250

 

50

50

50

50

50

19-Aug-13

38

NTNM (Ventura) (BTX 69) 

100

 

100

 

 

 

 

20-Aug-13

39

Phạm thị Hồ (Võ Ngọc Thạch) (BTX69)

100

 

100

 

 

 

 

5-Sep-13

40

Nguyển Thanh An (BTX 69)

100

 

100

 

 

 

 

12-Sep-13

41

Diệp Nữ Hạc Cúc (BTX 70)

100

 

100

 

 

 

 

19-Sep-13

42

Nguyễn Kim Anh (BTX69)

50

 

50

 

 

 

 

21-Sep-13

43

Nguyễn thị Huế (BTX 68)

50

 

50

 

 

 

 

19-Sep-13

44

Nghiêm thị Nhường (BTX 69)

50

 

50

 

 

 

 

Ngày

 

Tên Ân Nhân

Số $

Ghi Chú Ân Nhân

2014

2015

2016

2017

2018

25-Sep-13

45

Mme Hiếu Minh (DC)

100

 

100

 

 

 

 

26-Sep-13

46

Nguyen Ngoc Dung (BTX 63)

100

 

100

 

 

 

 

28-Sep-13

47

Dược Sỹ Cổ thị Ruông (Montreal)

100

 Tuỳ nhóm Học Bổng

100

 

 

 

 

28-Sep-13

48

Phạm Tuyết Vân (Montreal)

200

 Tuỳ nhóm Học Bổng

100

100

 

 

 

28-Sep-13

49

Kim Dung Montreal

200

 Tuỳ nhóm Học Bổng

100

100

 

 

 

28-Sep-13

50

YAMAHA Montreal & Anh T.S.Thực (THĐ 63)

1080

 Tuỳ nhóm Học Bổng

200

200

200

200

280

3-Oct-13

51

Nguyễn Minh Lượng (Montral)

300

 Tuỳ nhóm Học Bổng

 

100

100

100

 

5-Oct-13

52

Nguyễn Chí Hiếu (Montreal)

100

 Tuỳ nhóm Học Bổng

 

100

100

100

100

6-Oct-13

53

Mme Ngọc Sang (Montréal)

50

 Tuỳ nhóm Học Bổng

50

 

 

 

 

Nov 5-13

54

Mme DL San Jose ( BTX 69)

100

 Hứa cho mỗi năm

100

 

 

 

 

Nov 5-13

55

Cung Diệu Lý (BTX 68)

100

 Tuỳ nhóm Học Bổng

100

 

 

 

 

Nov 5-13

56

Dương thị Hòa (BTX 68)

50

 Tuỳ nhóm Học Bổng

50

 

 

 

 

Nov 5-13

57

Đại Hội 2012, Nam Cali

480

 Tuỳ nhóm Học Bổng

 

120

120

120

120

Nov-8-13

58

Hoàng Kim Châu (THĐ 63)

100

 

100

 

 

 

 

Nov-8-13

59

Xuân Ninh Clark (BTX 63)

100

 

100

 

 

 

 

Nov 15-13

60

Tiểu Thu & BS Thành (Montreal)

100

 

100

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng đã có

 9360 

 Đã có cho mỗi năm

5450

1645

995

795

775

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn