Phân Ưu: Nguyễn Thị Nguyệt ( BTX 65 )

30 Tháng Mười 20155:04 CH(Xem: 3531)

 Phân Ưu
Hoa TangLTC3          Vô cùng thương tiếc:
    Bà qủa phụ Nguyễn Hữu Trí
      Nhũ Danh: Nguyễn Thị Nguyệt ( BTX 65 )
      Pháp Danh: Nguyên Hóa
      Đã mãn phần ngày 28 tháng 10 nãm 2015 (16 tháng 9 năm Ất Mùi) tại Houston Hưởng Thọ 71 tuổi
          Thành thật chia buồn cùng tang quyến
        Nguyên cầu Hương Linh Nguyên Hóa Nguyễn Thị Nguyệt an nghỉ trên cõi Vĩnh Hằng

Giáo Sư cùng tòan thể Hội Viên và các bạn cùng lớp tại Bắc California
đồng thành tâm phân ưu

TM
Bùi Thị Thắng Lợi
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn