Quỹ xây dựng tượng đài Đức Trân Hưng Đạo

06 Tháng Giêng 201611:03 CH(Xem: 3463)

Danh sách đóng góp cho quỹ xây dựng tượng đài Đức Trân Hưng Đạo.

Cho đến hôm nay : ngày 6 tháng 1 năm 2016

 

1-  Phạm Bá Đức                                  $100.00           BOA-Check # 3425

2- Võ Thành Xuân                                  $20.00           cash

3- Nguyễn Đ Lộc & Bích Liên                    $20.00            BOA-Check #1447 

4- Phún Tác Ón                                     $50.00            BOA-Check #4720

5- GS Nguyễn Kim Ngân (Thơm)               $20.00             BOA-Check # 763

6- Trương Thu Hoa                                $20.00            Chase-Chk.#1117

7- Trần Gia Định                                   $400.00            DFCU-Chk.#1286

8- Võ Văn Lương                                    $20.00            WellsFargo#157

9- GS Trương Văn Hoàn                    Can$100.00            BMO-Check#187


 ************************************

Xin ký check cho:
 
Tran Hung Dao Foundation   
 
và gửi về:
 
Nguyen Dinh Cuong
1218  S. Berkley Street
Anaheim, CA 92804
USA
 
trước ngày 30-3-2016
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn