Quỹ xây dựng tượng đài Đức Trần Hưng Đạo

26 Tháng Giêng 201611:32 SA(Xem: 3452)

Danh sách đóng góp cho quỹ xây dựng tượng đài Đức Trần Hưng Đạo tại Little Saigon, California

Cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2016

1-      Phạm Bá Đức                                  $100.00             BOA-Chk. # 3425

2-      Võ Thành Xuân                                 $20.00              Cash (N.D.Cuong - BOA-Chk. # 2641)

3-      Nguyễn Đ Lộc & Bích Liên               $20.00             BOA-Chk. #1447 

4-      Phún Tác Ón                                      $50.00             BOA-Chk. #4720

5-      GS Nguyễn Kim Ngân (Thơm)        $20.00              BOA-Chk .# 763    (lần thứ 1)

6-      Trương Thu Hoa                               $20.00              Chase-Chk.#1117

7-      Trần Gia Định                                  $400.00             DFCU-Chk.#1286

8-      Võ Văn Lương                                   $20.00              WellsFargo#157     
                                                     Tổng cộng:  $650.00

9-      GS Trương Văn Hoàn             Can.$100.00             BMO-Check#187                    
                                                                     Can$100.00

Cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2016

10-  GS Nguyễn Kim Ngân (Thơm)          $30.00            BOA-Chk. # 764   (lần thứ 2)

11-  Trần Ngọc Toàn                                $100.00            BOA-Chk. # 1623

12-  Nguyễn Đạm Thuyên                         $50.00            Chase-Chk.# 5074

13-  Nguyễn Quốc Quân                            $20.00            BOA-Chk. # 1006

14-  Nguyễn Đình Hùng                             $50.00            Wells Fargo # 0957

15-  Đỗ Đức Khang                                     $20.00            BOA-Chk. # 1992    

                                           Tổng cộng: $270.00

        Cho đến tối ngày 16 tháng 1 năm 2016

16-  Nguyễn Kinh Hiệp                              $50.00            BOA-Chk. # 343

17-  Hoàng Văn Thái                                  $25.00            Chase # 2277

18-  Huỳnh Lành                                         $20.00            Wells Fargo # 1063

19-  GS Bùi Kim Anh+GS Bùi Hữu Tình   $30.00            BOA-Chk. # 218

20-  GS Cao T Cúc + GS Hoàng T Thiết    $40.00            BOA-Chk. # 130

21-  Trần Trung Lương                              $19.99             USbank # 1083

22-  Nga Coles                                            $20.00             Wells Fargo # 4268   

23-  GS Đặng N Ấn & GS Phan T Quyên $40.00             BOA-Chk. # 2226   

24-  Nguyên Xuân Tân                               $20.00

25-  Lê Công Mừng                                    $20.00

26-  Lê Đô                                                    $20.00

27-  Nguyễn Đình Hiệp                              $20.00        

28-    Trần Ngọc Linh                                   $20.00            BOA-Chk. # 157 – Chung cả 5 vị 24,25,26,27,28

29-  Trương Thị Thư                                  $20.00            WEOKIE # 710

30-  Đào Thị An                                          $20.00

31-  Nguyễn Huy Suyến                            $20.00

32-  Nguyễn Vương Thái                          $20.00

33-  Vũ Thế Hùng                                       $20.00

34-    Hoàng Kim Châu                                 $20.00            BOA-Chk. # 1390 -Chung cả 5 vị 30,31,32,33,34

35-  Nhóm Củi Ngo ĐàLạt-Houston-     $500.00           BOA-Chk. # 1391 – Hoàng K Châu

                                                       Tổng cộng: $964.99

 

        Cho đến tối ngày 20 tháng 1 năm 2016

36-  Nguyễn Minh Lâm                              $20.00            CityBank # 1034

37-  Đỗ Đức Phúc                                        $20.00            Chase # 1008

38-  Trương Nho                                          $20.00           BOA # 1052

39-  Chu Duy Tuyển                                     $20.00           M&T Bank # 115

40-  Nguyễn Phú Hậu                                  $20.00           WellsFargo # 1215

41-  GS Bửu Biền                                 Euros-50.00    Crédit Agricole #6604441  (16686337001)

42-  GS Hồ Thu Thủy                           Can.$30.00           Banque Nationale du Canada # 040

43-  Nguyễn Đình Cường                           $20.01            BOA-Chk.  # 2640 

                                                 Tổng cộng: $120.01

                                                                            Can.$30.00

                                                             Euros-50.00

  • Nộp cho UBXDTĐ ngày 21-1-2016:     US$2005.00

                                                                             Can.$130.00

                                                                              Euros-50.00

 

Đã yêu cầu UBXDTĐ làm 2 bảng lưu niệm ghi:

1-      Cựu Giáo sư và Học sinh Trung học Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo- Đà Lạt

2-      Nhóm Củi Ngo ĐàLạt-Houston

 

Cho đến tối ngày 25 tháng 1 năm 2016:

 

44-  Hoàng Trọng Hàn                         $100.00                 BB&T # 10558

45-  Nguyễn Công Lâm                          $20.00                 Wells Fargo # 412

46-  Lê Mạnh Trí                                     $50.00                 Arizona Federal # 5456

47-  Trương sĩ Thực  (lần thứ 1)          $25.00                 Chung với KT Sullivan bên dưới

48-  Kim Tuyen Sullivan                        $25.00                 Chase # 745 Chung với T.Sĩ Thực (#47)

49-  Đỗ Đức Kim                                  $100.00                  BOA-Chk. # 3995

50-  Trương sĩ Thực (lần thứ 2)           $25.00                 KT Sullivan-BOA-Chk. # 746

51-  Phan Văn Dũng                               $20.00                 Chung với T.Q. Tôn bên dưới.

52-  Trần Quốc Tôn                                $50.00                 Wells Fargo-Chk. # 2364 ($70.00)

                                      Tổng cộng:  $395.00

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn