Vịnh Bức Dư Đồ Rách

10 Tháng Sáu 20183:47 CH(Xem: 5224)
VN 5
Thưa các bạn
Bài thơ "Vịnh Bức Dư Đồ Rách" của Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu viết năm 1921 như sau:
 
Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tả tơi
Ấy trước ông cha mua để lại 
Mà nay con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi
 
Năm 1927 Cụ Phan Bội Châu có bài họa như sau:
 
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi
Ta bồi cho chúng chị em coi
Giận con cái đà hư như thế 
Nhớ đến ông cha dám bỏ hoài
Còn núi còn sông nhìn vẫn rõ
Có hồ, có giấy dễ như chơi
Vì chưng hồ, giấy ta chưa có
Đành chịu ngồi trông rách tả tơi
 
Gần thế kỷ sau, kẻ hậu thế mạn phép họa theo đôi câu:
 
Chúng bán, còn đâu nữa mà bồi
Chẳng còn lề giấy để đứng coi 
Công ơn tiên tổ từng vun vẽ
Đất nước nay thành thứ đồ chơi
Phương Bắc âm u nhìn chẳng rõ
Trời Đông mờ mịt mất biển khơi
Cũng tại hồ kia không phải bột
Càng bồi càng rách nát tả tơi
PC
 

 
Càng bồi càng rách nát tả tơi
Giang sơn chúng cứ tưởng đồ chơi
Ngàn năm tiên tổ công gìn giữ
Bảo vệ biên thùy đến biển khơi
Ải Bắc chúng giao cho tàu cộng
Bờ Đông cam sợ lũ hán nô 
Chín chín năm sau ai bồi nữa?
Chẳng biết tìm đâu giấy với hồ
PC
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn