CÁO PHÓ: Vi Khuê Trần Trinh Thuận

28 Tháng Chín 20185:46 CH(Xem: 3614)

CÁO PHÓ

 

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin

Bà quả phụ Chử Bá Anh

Vi Khuê Trần Trinh Thuận

pháp danh Hạnh Thiện

 

Vi Khuê 2

 

đã ra đi

vào ngày 25 tháng 9 năm 2018

nhằm ngày 16 tháng 8 năm Mậu Tuất

tại Burke, Virginia

hưởng thọ 88 tuổi âm lịch.

 

Tang lễ tại Fairfax Memorial Funeral Home:

Thứ Sáu mùng 5 tháng 10         

          Nhập quan và phát tang 11 giờ sáng

          Thăm viếng từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối

Thứ Bảy mùng 6   

          Thăm viếng 11 giờ sáng

          Tụng niệm 12 giờ trưa

          Di quan và an táng 1 giờ chiều

 

Fairfax Memorial Funeral Home

9902 Braddock Road, Fairfax Virginia

703-485-9702

Xin miễn phúng điếu. Tất cả những cúng dường và đóng góp xin gửi đến các tổ chức như Nhà Việt Nam (VLAC) và Hội Giáo Dục Trẻ Em VN Vùng Hoa Thịnh Đốn (VYEA).


Các Con và gia đình       

Chử Nhất Anh – Phan Đạm Hùng

Chử Nhị Anh – Phạm Mai Thu

Phạm Mai Ly vợ của Chử Tam Anh

Chử Tứ Anh

 

Các em và gia đình

Trần Đại Bính Trụ Vũ – Thái Kim Phương (VN)

Trần Đại Bản – Từ Thị Thủy (VA và VN)

Trần Đại Bửu – Nguyễn Thị Thu Hồng

Chử Nam Anh – Bành Mộng Loan (Canada)

Chử Ngọc Vân Anh – Đỗ Tế (CA)

Chử Ngọc Lan Anh (VN)

Mặc Lan vợ của Chử Vương Anh (CA)

Trương Đắc Chính chồng của Chử Ngọc Tú Anh

Chử Ngọc Hoàng Anh – Nguyễn An Thạch (CA)

Chử Ngọc Thiếu Anh

Chử Ngọc Mai Anh – Lê Quang Quế

Chử Quốc Anh – Nguyễn Thanh Tâm

Chử Ngọc Kiều Anh – Huỳnh Tấn Tâm

Chử Ngọc Trâm Anh – Suri Habte-Mariam

Chử Ngọc Bảo Anh – César Crisostomo

 

Và các cháu tại Hoa Kỳ và Việt Nam, con cháu của những người em đã quá vãng.


Obituary

 

Mrs. Chử Bá Anh

Pen named Vi Khuê, née Trần Trinh Thuận

Buddhist named Hạnh Thiện

 Vi Khuê 2

passed

on the 25th of September, 2018

which was the 16th of the Eight month of the lunar year Mậu Tuất

in Burke, Virginia

at age 88 per the lunar calendar.

 

Funeral services will be held at Fairfax Memorial Funeral Home:

Friday the 5th of October          

          Ceremony at Eleven o’clock in the morning

          Visiting from One in the afternoon until Eight in the evening

Saturday the 6th       

          Visiting from Eleven o’clock in the morning

          Ceremony at Noon

          Burial at One in the afternoon   

 

Fairfax Memorial Funeral Home

9902 Braddock Road, Fairfax Virginia

703-485-9702

Contributions in lieu of flowers might be made to an organization such as Vietnamese Literary and Artistic Club of the Washington D.C. Metropolitan (VLAC), Vietnamese Youth Educational Association of Washington D.C. (VYEA).


Mrs. Chử Bá Anh

Pen named Vi Khuê, née Trần Trinh Thuận

Buddhist named Hạnh Thiện

is survived by

her children and their family    

     Chử Nhất Anh – Phan Đạm Hùng

     Chử Nhị Anh – Phạm Mai Thu

     Phạm Mai Ly, wife of the late Chử Tam Anh

     Chử Tứ Anh;

 

her younger brothers and sisters, by birth or in-laws, and their family

     Trần Đại Bính Trụ Vũ – Thái Kim Phương (VN)

     Trần Đại Bản – Từ Thị Thủy (VA and VN)

     Trần Đại Bửu – Nguyễn Thị Thu Hồng

     Chử Nam Anh – Bành Mộng Loan (Canada)

     Chử Ngọc Vân Anh – Đỗ Tế (CA)

     Chử Ngọc Lan Anh (VN)

     Mặc Lan, wife of the late Chử Vương Anh (CA)

     Trương Đắc Chính, husband of the late Chử Ngọc Tú Anh

     Chử Ngọc Hoàng Anh – Nguyễn An Thạch (CA)

     Chử Ngọc Thiếu Anh

     Chử Ngọc Mai Anh – Lê Quang Quế

     Chử Quốc Anh – Nguyễn Thanh Tâm

     Chử Ngọc Kiều Anh – Huỳnh Tấn Tâm

     Chử Ngọc Trâm Anh – Suri Habte-Mariam

     Chử Ngọc Bảo Anh – César Crisostomo;

and of her late brothers and sisters, children and grandchildren in the United States and Vietnam.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)