Bài Thơ Cuối Năm 2020

31 Tháng Mười Hai 20202:49 CH(Xem: 1473)
Bài Thơ Cuối Năm 2020

Xin chào vĩnh biệt năm hai mươi
Một năm qua thiếu vắng tiếng cười
Nhân họa! Ai gieo màu tang tóc
Thế giới hôm nay người hại người

Giặc hại ta, rồi ta hại ta
Trời cao thấy rõ nẻo chánh tà
Đất nước điêu linh vì bạo loạn
Black Lives Matter - Antifa...

Lịch sử dựng xây bằng máu xương
Ngất cao dũng khí và can trường
Nay những kẻ manh tâm bán nước
Tiền tanh hôi tráo đổi quê hương

Tôi bỏ nước chạy xa quê nhà
Mấy nỗi đoạn trường dạ xót xa
Ai đem chủ nghĩa bằng bạo lực
Xích xiềng giày xéo đất ông cha

Mảnh đất tạm dung ngỡ yên bình
Đâu ngờ đến mầm mống điêu linh
Đất nước ắt chìm trong tăm tối
Tôi phải ngồi yên và lặng thinh!

Lời tôi chỉ gió thoảng hư không
Nghĩ đến tương lai cũng chạnh lòng
Đàn con cháu Việt trên đất Mỹ
Có còn hạnh phúc như ước mong?

Phong Châu
Ngáy 31 tháng 12 - 2020

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn