Thị trấn Sendai (仙 台)

20 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 8931)
Thị trấn Sendai ( ) (phiên âm Hán Việt là: Tiên Đài), Nhật Bản.
Tiên = cõi tiên, fairy land
 
Trước khi bị động đất, tỉnh Tiên Đài có phong cảnh thực là thần tiên
Xin mời quí vị xem dưới đây:
 
Tòa đô chính
 
 File:SendaiCityHall.jpg
 
 
Công viên
 
File:SaikachiGawa2005-11b.jpg 
 
 
Đại lộ Jozenji
File:JozenjiSt Nov24 2007.jpg
 
Cảnh vật thanh bình êm ả
File:GongenMori2005-7.jpg
 
 
File:OroshimachiSt.jpg
 
File:Sendai Cris Load 2007.jpg
 
File:Sendai Kannon.jpg
 
File:Sendai Station Tanabata 2005.jpg
 
File:SendaiNanbuDoro2005-4.jpg
 
File:SendaiTanabata1.jpg
 
Toàn cảnh Tiên Đài (Sendai)
File:SendaiTownOverview-fromSendaiCastle.jpg
 
File:SenzanSen2005-5.jpg
 
File:DainenTempleMainGate2005-10-6.jpg
 
File:WakabayashiJomon.jpg
 
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng !
CNBC_japan_earthquake_39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNBC_japan_earthquake_41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNBC_japan_earthquake_40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNBC_japan_earthquake_33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
japan%20earthquake--282982551_v2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNBC_japan_earthquake_11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNBC_japan_earthquake_8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click Here!Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn