các tiếp viên hãng Hàng Không trên toàn thế giới

14 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 45444)
PHOTO - các tiếp viên

hãng
Hàng Không trên toàn thế giới
 
Vietnam, Vietnam Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

(Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
 
 
 
 
South Korea, Korean Air

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

South Korea , T'way Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

United Arab Emirates , Emirates Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

United Arab Emirates , Ethiad Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

United States , Pan American World Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45
 pics)

Belgium , Brussels Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Canada , Porter Airlines

Flight Attendants from All Over the
 World (45 pics)

Brazil , Azul Brazilian Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Hungary , Wizz Air

Flight Attendants from
 All
 Over
 the
 World (45 pics)

Latvia , Air Baltic

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Ukraine , Windrose Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Netherlands , Martinair

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Jordan , Royal Jordanian Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

France, Air France

Flight
 Attendants from All Over the World (45 pics)

Finland , Finnair

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Indonesia , Pelita Air

Flight
 Attendants from All Over the World (45 pics)

Australia , Australian Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Vietnam , Vietnam Airlines

Flight Attendants from All
 Over
 the
 World
 (45 pics)

Slovakia , Sky Europe

Flight Attendants
 from All Over the World (45 pics)

Germany , Lufthansa

Flight Attendants from All Over the World
 (45 pics)

Germany , Lufthansa

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Germany , Air Berlin

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Bolivia , AeroSur

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Malaysia , Airasia

Flight Attendants from All Over the
 World (45
 pics)

Malaysia , Firefly

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Sri Lanka , Sri Lanka Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

China , Sichuan Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

China , Sichuan Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

China , China Southern Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Thailand , Thai Airways

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

India , Kingfisher Airlines

Flight
 Attendants from
 All Over the World (45 pics)

Philippines , Cebu Pacific Air

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

United Kingdom , British Airways

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Japan , All Nippon Airways

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Brunei , Royal Brunei Airways

Flight Attendants
 from All
 Over the
 World (45 pics)

Russia , Aeroflot

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Singapore , Singapore Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Hong Kong, Cathay Pacific

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Hong Kong, Cathay Pacific

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Hong Kong, Cathay Pacific

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Hong Kong, Hong Kong Airlines

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Italy , Air Italy

Flight Attendants from All Over the World (45 pics)

Switzerland , Swiss Airlines

Flight Attendants
 from All Over the World (45 pics)

Greece , Astra Airlines

Flight Attendants from
 All Over the World
 (45 pics)
Do you like it?
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn