KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2636 NĂM 2012

16 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 32959)

 KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2636 NĂM 2012

================================================================

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT TẠI HOA KỲ
ĐOÀN TĂNG NI VIỆT NAM TRUYỀN GIÁO TẠI HOA KỲ

TU VIỆN HỘ PHÁP

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733
Phone & Fax: (626) 453-0109

E-Temple: www.HoPhap.Org – E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Happy Buddha Day!

HẠNH PHÚC THAY CHƯ PHẬT GIÁNG SINH

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2636 -- 2012

Namo Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

HẠNH PHÚC THAY CHƯ PHẬT GIÁNG SINH

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2636 -- 2012

HẠNH PHÚC THAY ĐỨC PHẬT GIÁNG SINH !!! KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

HẠNH PHÚC THAY CHƯ PHẬT GIÁNG SINH

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2636 -- 2012

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

HẠNH PHÚC THAY CHƯ PHẬT GIÁNG SINH

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2636 -- 2012

Đại Lễ Cúng Dường Phật Đản Ngày 30 Tháng 5 Năm 2010 tại Tu Viện Hộ Pháp

Merry Sakyamuni Buddha and Happy Buddha Day!

HẠNH PHÚC THAY CHƯ PHẬT GIÁNG SINH

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2636 -- 2012

Merry Sakyamuni Buddha and Happy Buddha Day!!!

HẠNH PHÚC THAY CHƯ PHẬT GIÁNG SINH

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2636 -- 2012

Vô lượng kiếp sinh tử, kiếp này là kiếp chót! Trên trời dưới đất chỉ có Ta là Bậc Đạo Sư Vô Thượng!

================================================================

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT TẠI HOA KỲ
ĐOÀN TĂNG NI VIỆT NAM TRUYỀN GIÁO TẠI HOA KỲ

TU VIỆN HỘ PHÁP

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn