Đà Lạt Họp Mặt 6/10/2012 - California

14 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 27544)
Đà Lạt Họp Mặt 6/10/2012 - California (xin bam vao link duoi da) .

 - http://youtu.be/mhYtytcrTGI

Than thuong tham tat ca Anh Chi Em, Ho Hang, Ban Be va toan the dai gia dinh minh luon an lac nhu y va hanh phuc. Goi den tat ca Anh Chi Em minh cung chia xe, xem doi hinh anh va thuong thuc link nhac canh ngay hop mat cua Dalat 6-10-2012 tai Nam Cali cho vui nhe .
 Than thuong - Nguyen-huu-Huy .
13 Images | View Slideshow | Download Selected | Download All 

tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=2&f=1815&fid=Trash tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=3&f=1815&fid=Trash tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=4&f=1815&fid=Trash
 DSC04563.JPG
(1383KB)
 DSC04568.JPG
(1417KB)
 DSC04573.JPG
(1458KB)
tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=5&f=1815&fid=Trash tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=6&f=1815&fid=Trash tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=7&f=1815&fid=Trash
 DSC04600.JPG
(1410KB)
 DSC04604.JPG
(1418KB)
 DSC04624.JPG
(1423KB)
tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=8&f=1815&fid=Trash tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=9&f=1815&fid=Trash tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=10&f=1815&fid=Trash
 DSC04634.JPG
(1458KB)
 DSC04637.JPG
(1422KB)
 DSC04648.JPG
(1420KB)
tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=11&f=1815&fid=Trash tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=12&f=1815&fid=Trash tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=13&f=1815&fid=Trash
 DSC04656.JPG
(1426KB)
 DSC04658.JPG
(1428KB)
 DSC04662.JPG
(1439KB)
tn?sid=2141543390&mid=AKjVimIAAMDOT9lxEQU4lECGVzA&midoffset=2_0_0_4_355637&partid=14&f=1815&fid=Trash
 DSC04676.JPG
(1392KB)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn