Hội Cựu Học Sinh Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo Dalat - Bui Thi Xuan & Tran Hung Dao Alumni Association
Linh Đan (dịch từ truyện ngắn khuyết danh của Trung hoa)