Hội Cựu Học Sinh Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo Dalat - Bui Thi Xuan & Tran Hung Dao Alumni Association
Ban Tổ Chức Đại Hội THĐ_BTX 2012