Hội Cựu Học Sinh Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo Dalat - Bui Thi Xuan & Tran Hung Dao Alumni Association
Ngọc Tịnh Nguyễn * Chủ Tịch Thụ Nhân Nam CA