Hội Cựu Học Sinh Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo Dalat - Bui Thi Xuan & Tran Hung Dao Alumni Association
Lý Kiến Trúc, Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lĩnh