Hội Cựu Học Sinh Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo Dalat - Bui Thi Xuan & Tran Hung Dao Alumni Association
Hội Ái Hữu Liên Trường Quang Trung-Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Đạo Đà Lạt - Việt Nam