Fw: Bui Thang shared “HĐ Phong Châu” with you
 • chau hoang <chaulangbian@yahoo.com>
  To:Duc Pham
  Nov 4 at 9:37 AM
  Nhờ Đức cho hình ảnh buổi giới thiệu sách lên anh dao
  Se có bài sau. Bận quá...
  Cám ơn
  Châu

  ----- Forwarded Message -----
  From: Bui Thang (via Google Photos) <noreply-8a2091049883e078430e48bd56fdf107@google.com>
  To: "chaulangbian@yahoo.com" <chaulangbian@yahoo.com>
  Sent: Saturday, October 27, 2018, 11:21:49 PM CDT
  Subject: Bui Thang shared “HĐ Phong Châu” with you

  Bui Thang shared an album with you 

  HĐ Phong Châu
  245
  View album
  You received this mail because Bui Thang shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
  Get the Google Photos app

  Google LLC
  1600 Amphitheatre Pkwy
  Mountain View, CA 94043 USA