04 Tháng Tám 2017
Bà quả phụ Phạm Gia Triếp Nhủ danh Nguyễn Thị Huệ Pháp danh Tánh Chơn Đã tạ thế vào lúc 19 giờ ngày3/8/2017 Đại thượng thọ 91 tuổi
29 Tháng Bảy 2017
Vô cùng thương tiếc nhận được tin: Bà TÔN NỮ VÂN HƯƠNG
07 Tháng Bảy 2017
Vòng hoa của các cựu hoc sinh Trần Hưng Đạo niên khóa 1957-1964 trong tang lễ cùa anh Huỳnh Thanh Lô tại Việt Nam Thành kính chia buồn cùng tang quyến
06 Tháng Bảy 2017
Simon Huỳnh Thanh Lô được Cúa gọi về ngày 6 tháng 7 năm 2017
06 Tháng Bảy 2017
anh Huỳnh Thanh Lô, THĐ64 Vừa từ trần ngày 6 tháng 7 năm 2017 tai Việt Nam Hưởng thọ 75 tuổi
08 Tháng Sáu 2017
Cụ Bà MICAE Đỗ Trọng Khu Nhũ danh: Maria MAGDALENA Phùng Thị An Đã được Chúa gọi về ngày 2 tháng 6 năm 2017 tai Westminster, California Hưởng thọ 94 tuổi
08 Tháng Sáu 2017
Cụ Bà Qủa Phụ: MICAE Đỗ Trọng Khu Nhũ danh: Maria MAGDALENA Phùng Thị An Đã từ trần ngày 2 tháng 6 năm 2017 tai Westminster, California Hưởng thọ 94 tuổi
05 Tháng Năm 2017
Vòng hoa này như một lời chia buồn chân thành nhất của chúng em cựu học sinh Trần Hưng Đạo Đalat ( 1966 - 1973 )
03 Tháng Năm 2017
Đồng nghiệp Hoàng Trọng Hàn Pháp Danh : Nguyên Hoằng Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trần Hưng Đạo Dalat đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2017 tai Fairfax, Virginia Hưởng thọ 85 tuổi
02 Tháng Năm 2017
Giáo Sư Hoàng Trọng Hàn Pháp Danh : Nguyên Hoằng Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trần Hưng Đạo Dalat đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2017 tai Fairfax, Virginia Hưởng thọ 85 tuổi