05 Tháng Năm 2017
Vòng hoa này như một lời chia buồn chân thành nhất của chúng em cựu học sinh Trần Hưng Đạo Đalat ( 1966 - 1973 )
03 Tháng Năm 2017
Đồng nghiệp Hoàng Trọng Hàn Pháp Danh : Nguyên Hoằng Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trần Hưng Đạo Dalat đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2017 tai Fairfax, Virginia Hưởng thọ 85 tuổi
02 Tháng Năm 2017
Giáo Sư Hoàng Trọng Hàn Pháp Danh : Nguyên Hoằng Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trần Hưng Đạo Dalat đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2017 tai Fairfax, Virginia Hưởng thọ 85 tuổi
02 Tháng Năm 2017
GS Hoàng Trọng Hàn, nguyên Hiệu Trưởng Trung Học Trần Hưng Đạo Dalat, đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2017 tại Fairfax, Virginia
02 Tháng Năm 2017
Giáo Sư Hoàng Trọng Hàn đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2017 tại Fairfax, Virginia
01 Tháng Năm 2017
Thày Hoàng Trọng Hàn nguyên Hiệu trưởng trường Trần Hưng Đạo Đà lạt Vừa Tạ Thế tại Virginia.
19 Tháng Tư 2017
ĐẠI HỘI Kỳ 9 - 2018 BẢN TIN DU THUYỀN Ngày 19 Tháng 4 năm 2017
16 Tháng Tư 2017
Các bạn còn nhớ thầy Đặng vũ Hoãn (100 tuổi)...... cựu giáo sư tại Trung Học Trần Hưng Đạo đang hàn huyên với 2 học trò cũ
12 Tháng Tư 2017
Chúc Mừng Bạn bè & thân hữu thưởng ngoạn cà phê & boba của gia đình Võ Thanh Xuân, THD64 nhân dịp Grand opening
10 Tháng Tư 2017
Chi tiết về Cruise cho ngày Đai Hội BTX&THĐ 2018 Ruby_Princess_of_the_Seas_April2018