07 Tháng Năm 2020
Cụ quả phụ KỲ QUAN LẬP Khuê danh NGUYỄN THỊ HOÀN Pháp danh KHÔNG MÃN Đã tạ thế tại Toronto, Canada Ngày 26 tháng 4 năm2020 Hưởng Thượng Thọ 97 tuổi
07 Tháng Năm 2020
Cụ Quả Phụ KỲ QUAN LẬP Khuê danh NGUYỄN THỊ HOÀN Pháp danh Không Mãn đã tạ thế tại Toronto, Canada ngày 26 tháng 4 năm 2020, hưởng Thượng thọ 97 tuổi
06 Tháng Năm 2020
Cô LÊ THị HỒNG LẠC Cựu Giáo Sư Trường Bùi Thị Xuân - Đà Lạt Vừa từ trần tại Pháp Quốc (France) ngày 4 tháng 5 năm 2020 Hưởng Thọ 87 tuổi
14 Tháng Tư 2020
Cựu Giáo Sư Trường PHƯƠNG MAI và QUANG TRUNG Đà Lạt là thầy THOMAS AQUINAS NGUYỄN TRỌNG Tạ thế lúc 9am ngày 13 tháng 4 năm 2020 Tại tư gia ,City Oklahoma - OKLAHOMA Hưởng Thọ 94 tuổi
13 Tháng Tư 2020
thầy THOMAS AQUINAS NGUYỄN TRỌNG Tạ thế lúc 9am ngày 13 tháng 4 năm 2020 Tại tư gia ,City Oklahoma - OKLAHOMA Hưởng Thọ 94 tuổi
09 Tháng Tư 2020
Tháng tư là tháng mà không một người Việt Nam nào không nhớ đến như là tháng khởi đầu của bao nhiêu tang tóc - đau thương - chia xa - chết chóc - ngậm ngùi…Mình cúi đầu mặc niệm cho những người chết vì cơn đại dịch do Tàu gây ra.
05 Tháng Tư 2020
Anh ĐẶNG TRẦN QUANG ( THĐ 1967-1972) Vừa từ trần lúc 1 giờ sáng Chủ Nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020 ( giờ VN) tức 11 am ngày thứ Bẩy 4 tháng 4 năm 2020 tại tư gia 03 Nguyễn Văn Trổi ( Hàm Nghi cũ) Đà Lạt
18 Tháng Ba 2020
TimTôn Thất Khoát, em BS Tôn Thất Niệm, định cư lâu ở Nam California. Bị mất liên lạc
18 Tháng Ba 2020
Nhận thấy tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng trên thế giới nên tôi quyết định phải huỷ bỏ Đại Hội trên du thuyền.
03 Tháng Ba 2020
Tường trình tóm tắt mọi diễn tiến của Quỹ từ ngày đầu và những chương trình sắp tới sau khi Quỹ Học Bổng đã ngừng hoạt động kể tháng 4 năm nay (2019).