08 Tháng Mười Hai 2012
Bào huynh của Giáo sư Trần Ngọc Giao (Trung học Trần Hưng Đạo Đà Lạt) là: Ông Trần Văn Thông đã từ trần ngày 5 tháng 12 năm 2012 tại Dole, Pháp quốc,
11 Tháng Mười Một 2012
Vũ Thị Vượng Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân, Đà Lạt (1969) Đã từ trần ngày 30 tháng 10 năm 2012 tại Fort Collins, Colorado USA
11 Tháng Mười Một 2012
Bà Tô Văn Đỗ Nhũ Danh Nguyễn Thị Đăng Hội Đã về với Chúa lúc 7:13 tối ngày 8 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 25 tháng 9 năm Nhâm Thìn tại Los Angeles, California
05 Tháng Mười Một 2012
Anh Bùi Quang Khánh (THĐ 63) từ trần ngày 31 tháng 10 -2012
23 Tháng Mười 2012
Phu Quân của chị Lưu Mỵ Hương, BTX 63 Ông Phêrô Mạc Văn Phước (1939-2012)
22 Tháng Mười 2012
Ông Phêrô Mạc Văn Phước (1939-2012) Đã được Chúa cất về vào lúc 5 giờ 10, ngày 21 tháng 10 năm 2012 Tại Montréal, Québec, Canada
27 Tháng Chín 2012
Bà Anna Nguyễn Thị Suất, 95 tuổi, vừa được Chúa gọi về lúc 3 giờ 55
18 Tháng Chín 2012
Tìm cô bạn Thái Thị Kim Vân ,sanh 1954 tại Sài Gòn. Kim Vân học luật dang dở ,nghỉ 1975 ,gia nhập tổ chức chống Cộng phục quốc, bị bắt trong nhóm của Đại Úy Anh, 6 người bị xử tử hình tại Cà Mau 1977.
10 Tháng Chín 2012
Tìm Thân Nhân Mất Tích: Nguyễ Minh Tâm và Con gaí
03 Tháng Chín 2012
Cụ bà CHU DUY KHÁNH nhũ danh Bùi Thị Bớp, Pháp danh DIỆU HIỀN tạ thế ngày 30 tháng tám 2012