23 Tháng Mười Hai 2021
Chúc mừng năn mới 2022
23 Tháng Mười Hai 2021
chị Phỉ-Túy đã về nước Chúa, ngày hôm qua, 22/12/2021, hưởng thọ 79 tuổi.
17 Tháng Mười Hai 2021
Thầy PHAN THÁI (Pháp danh: Trí Đạo), cựu giáo sư Pháp văn Trường Trung học Trần Hưng Đạo – Đà Lạt, vừa từ trần ngày 16 tháng 12 năm 2021
17 Tháng Mười Hai 2021
Con người sinh ra để sống, nhưng Chúa Jesus được sinh ra theo mục đích của ĐCT: Ngài phải chịu khổ nạn chết đi để cứu linh hồn những ai tin vào Ngài.
14 Tháng Mười Hai 2021
Bà Lê Thị Thanh Xuân mất ngày 13 tháng 12 năm 2021
01 Tháng Mười Hai 2021
Anh PHAN THANH THU là phu quân của chị Võ thị Mỹ Ngọc (cựu nữ sinh BTX 64 ) vừa mới qua đời tại Rockville, Maryland, Hoa Kỳ . Hưởng thọ 87 tuổi
20 Tháng Mười Một 2021
Thầy Võ Văn Viên cựu giáo sư trường Trần Hưng Đạo mất ngày 19 tháng 11 năm 2021.
08 Tháng Mười Một 2021
Cụ ông Giuse Tôn Thất Thảo được Chúa gọi về ngay 6 thang 11 năm 2021
27 Tháng Mười 2021
Cụ bà NGUYỄN THỊ NGA cựu giáo sư trường Nữ trung học Bùi Thị Xuân Dalat (Phu nhân của giáo sư Nguyễn Vinh Lạc) đã từ trần tại Dalat vào ngày 26/10/2021, hưởng đại thọ 101 tuổi.
27 Tháng Mười 2021
Cô NGUYỄN THỊ NGA cựu giáo sư môn Pháp văn trường Nữ trung học Bùi Thị Xuân Dalat đã từ trần tại Dalat vào ngày 26/10/2021, hưởng đại thọ 101 tuổi.