26 Tháng Chín 2011
Chúng tôi cũng rất cảm động và thật ấm lòng khi có sự hiện diện cũa cô Tuyến và Thày Thịnh cùng một số các chị và Phu Quân trong gia đình BTX mình tại Houston, Texas
25 Tháng Chín 2011
GS Phạm Chánh Bình, pháp danh Minh Bạch đã tạ thế tại Sydney, Úc châu ngày 18 tháng 9 năm 2011
23 Tháng Chín 2011
Anh Nguyễn Hữu Thạnh Pháp danh Năng Quang Nguyên Giáo Sư Trung Học Bồ Đề Dalat
18 Tháng Chín 2011
Cô Bùi Ấu Lăng, Nguyên Giáo Sư Nữ Trung Hoc Bùi Thị Xuân Dalat, Vừa Từ Trần vào lúc 1giờ sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011 tại Saigon Việt Nam
17 Tháng Chín 2011
Cô Bùi Ấu Lăng, nguyên Giáo Sư Nữ Trung Hoc Bùi Thị Xuân Dalat, vừa Từ Trần vào lúc 1g sáng ngày hôm nay (chủ nhật 18-9-2011).
01 Tháng Chín 2011
Vô cùng thương tiếc Cựu Đại Úy Không Quân Đào Duy Tâm Nguyên Phi Đoàn Phó Phi Đoàn 241 Thiên Bằng
30 Tháng Tám 2011
Cựu Đại Úy Không Quân Đào Duy Tâm Nguyên đă từ trần vào hồi 8:30AM ngày 30 tháng 08 năm 2011
25 Tháng Tám 2011
Xin chân thành phân ưu cùng Giáo Sư Lưu Kim Đính và tang quyến
16 Tháng Bảy 2011
Hồng thiệp của anh chị Trần Ngọc Linh (THD 1963) báo tin lễ thành hôn của ái nữ Leyen Ngoc Tran với Antony Ludovic Bouchez