01 Tháng Mười 2021
Anh Tạ Đức Ân đã mệnh chung ngày 17 tháng 9 năm 2021 Thành kính phân ưu cùng tang quyến
01 Tháng Mười 2021
Ông Tạ Đức Ân Cựu học sinh Trung Học Trần Hưng Đạo Dalat Tạ thế ngày 17 thag1 9 năm 2021
16 Tháng Chín 2021
Phân Ưu THĐ Mai Thái Lĩnh đã thay mặt các cựu BTX&THD thăm viếng & chia buồn cùng gia quyến tại Dalat về sự ra đi của anh Đỗ Tư Nghĩa
16 Tháng Chín 2021
Anh Đỗ Tư Nghĩa Phu quân của Phạm Hoài An vừa qua đời tại Dalat vì bệnh đột quỵ lúc 6g15 sáng ngày 16/9/2021
09 Tháng Chín 2021
chúng tôi xin báo cáo cùng quí vị những diễn tiến việc tương trợ đồng bào Đà Lạt trong dịp Covid.
30 Tháng Tám 2021
Thầy TRÂN HỮU LỤC, cựu giáo sư văn trường Bùi thị Xuân vừa qua đời tại BV Phạm ngọc Thạch Sài gòn lúc 8g30 ngày 30/8/21
21 Tháng Tám 2021
Anh Phan Thế Vinh Cựu HS Trung hoc Trần Hưng Đạo Dalat, mất ngày 19 tháng 8 năm 2021 tại Calgary, Canada
12 Tháng Tám 2021
anh Trần Trọng An Cựu học sinh Trần Hưng Đạo Dalat (61-68) Cựu sĩ quan Hải quân Trung uý, K.21 Nha Trang! Đã từ Trần lúc 8h50, ngày 9/8/21
31 Tháng Bảy 2021
(Cứu trợ trẻ mồ côi và các cụ già neo đơn)
29 Tháng Bảy 2021
Thư ân nhân Quỹ Hoc Bổng