Cáo Phó * Cụ bà Nguyễn Thị Dư

27 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 13535)

CÁO PHÓ

hoa_hong_12_10_12_298-large-content

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc

Me. Nhạc mẫu, Bà Ngoại, và Bà Cố của chúng tố là

Bà qủa phụ LÊ VĂN PHÙNG

Nhũ Danh NGUYỄN THỊ DƯ

Pháp Danh ĐÔNG TÍN

Sinh ngày 4 tháng 1 năm 1924 tại Huế

Đã từ trần lúc 8 giờ tối ngày 23 tháng 12 năm 2013

Nhằm ngày 21 tháng 11 năm Quy Tỵ

Hưởng thượng thọ 90 tuối


Linh cữu hiện quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Phước

Địa chỉ: 8514 Tybor Dr, Houston, TX 77074

Điện thoại: 713-771-9999


Chương trình tang lễ như sau:

-Lễ phát tang vào lúc 11 giờ sang ngày 27 tháng 12 năm 2013

-Thăm viếng từ 9 giờ sang-9 giờ tối ngày 28 tháng 12 năm 2013

-Lễ hoả tang tại Nhà Quàn Vĩnh Phước vào lúc 1 giờ chiều ngày 29 tháng 12 năm 2013


Toàn thể tang gia đồng kính báo

-Con gái: Lê Thị Cẩm

-Con rể: Nguyễn Mậu Lộc

-Cháu ngoại: Nguyễn Mậu Hương Tân, chồng là Nguyễn Kỳ Hiếu và các con

-Cháu ngoại: Nguyễn Mậu Tầm Xuân, chồng là Vũ Bá Cường và các con

-Cháu ngoại: Nguyễn Mậu Anh Thư, chồng là Lâm Thành Tuấn và các con

-Cháu ngoại: Nguyễn Mậu Bảo Quốc, vợ là Nguyễn Xuân Phương và các con

-Cháu Lê Văn Long, vợ và các con

-Cháu là bà Lê Văn Phương, các con và cháu

-Cháu Lê Thị Nga, Chồng và con

-Cháu Lê Thị Khanh, Chồng , con và cháu

-Cháu Lê Thị Thủy Tiên, Chồng, các con và cháu

-Cháu Nguyễn Thị Thuyền, Chồng, các con và cháu

-Cháu Nguyễn Văn Cư, vợ và các con

-Cháu Nguyễn Thị Tuyết, chồng và các con


Cáo phó này thay thế thiệp tang

Xin miễn phúng điếu

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn