Chúc Xuân * Hoàng Kim Châu

09 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 16135)

 

 

Chúc Xuân

 

hoa_mai_hkc-large-content

 

 

 

 

 

 

 Cung Phím Ngân Vang Khúc Nguyệt Cầm 

Chúc Xuân Viên Mãn Ý-Thân-Tâm 

Tân Niên Vạn Phúc Muôn Tài Lộc 

Xuân Tỏa Hương Lòng Ngát Trăm Năm 

 

Cung Chúc Tân Xuân

Phím Xuân Niên Tỏa

Ngân Viên Vạn Hương

Vang Mãn Phúc Lòng

Khúc Ý Muôn Ngát

Nguyệt Thân Tài Trăm

Cầm Tâm Lộc Năm 

Hoàng Kim Châu Quý Tỵ - 2013

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn