19 Tháng Hai 2020
Ông Gioan Baotixita NGÔ HỒNG NHỰT Phu Quân Chị Trần Thị Hường ( BTX 71) vừa từ trần ngày 17 tháng 2 năm 2020 tại San Jose, California
19 Tháng Hai 2020
Cháu SYLVIE: HOÀNG HƯƠNG TRANG Pháp Danh. : THÂN KHAI CHIẾU Ái nữ của Anh Chị Hoàng Kim Châu ( THĐ 63) Vừa từ trần ngày 18 tháng 2 năm 2020 tại Houston , Texas, USA
27 Tháng Mười Hai 2019
Chương Trình Tiệc Tân Niên Địa Điểm: DYNASTY CHINESE RESTAURANT (Tầng dưới) 1001 Story Rd, Sanjose Ca 95122 (408)-286-6668 Thời Gian: Chủ Nhật, 9 tháng 2 năm 2020 (nhằm ngày 16 tháng giêng năm Canh Tý) Từ 11:AM Đến 3:45 PM
14 Tháng Mười Một 2019
ĐẠI HỘI Kỳ 11 – 2020 HỘI CỰU HỌC SINH BÙI THỊ XUÂN - TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÀ LẠT MIAMI - FLORIDA Ngày 9 Tháng 5, 2020 đến 16 tháng 5, 2020 BẢN TIN SỐ 1