23 Tháng Tám 2017
HỘI CỰU HỌC SINH BÙI THỊ XUÂN–TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÀ LẠT ĐẠI HỘI Kỳ 9 - 2018 LOS ANGELES - CALIFORNIA Ngày 7 tháng 4 đến 14 tháng 4 năm 2018 ***** BẢN TIN SỐ 3
22 Tháng Tám 2017
ĐẠI HỘI Kỳ 9 - 2018 LOS ANGELES - CALIFORNIA Ngày 7 tháng 4 đến 14 tháng 4 năm 2018 ***** BẢN TIN SỐ 3
19 Tháng Tư 2017
mục đích của Đại Hội là quy tụ lại cùng nhau để thầy trò, bạn bè gặp gỡ trò chuyện, ca hát, ôn lại những kỷ niệm
19 Tháng Tư 2017
ĐẠI HỘI Kỳ 9 - 2018 BẢN TIN DU THUYỀN Ngày 19 Tháng 4 năm 2017