19 Tháng Tư 2017
ĐẠI HỘI Kỳ 9 - 2018 BẢN TIN DU THUYỀN Ngày 19 Tháng 4 năm 2017
10 Tháng Tư 2017
Chi tiết về Cruise cho ngày Đai Hội BTX&THĐ 2018 Ruby_Princess_of_the_Seas_April2018
06 Tháng Tư 2017
ĐẠI HỘI Kỳ 9 - 2018 LOS ANGELES - CALIFORNIA Ngày 7 tháng 4 đến 14 tháng 4 năm 2018 ***** BẢN TIN SỐ 1
04 Tháng Giêng 2017
xin tán thành ý kién của qúy anh chị: đề nghị chị Thắng Lợi (& nhóm bạn chị) vui lòng gánh vác thêm cho nhiệm kỳ tới được hoàn mỹ ...