08 Tháng Chín 2017(Xem: 2993)
Văn chương bình dân Việt Nam gồm có ca dao, tục ngữ, ngạn ngữ, phương ngôn, thành ngữ, vè, chầu văn....và nhiều loại hò...........
05 Tháng Chín 2017(Xem: 2713)
Con đường đi dến hòa-bình không phäi là những lời thuyết-giáo suông. Bao nhiêu vï nhân như Gandhi, Tolstoï, Nobel đều đã thất bại, dầu họ có đầy nhiệt tâm, nhiều thiện chí muốn đem lại hòabình cho nhân loåi. Tåi sao ?
09 Tháng Năm 2017(Xem: 3563)
chọn tên Phan Tây Hồ làm tên của Câu lạc bộ là do tư tưởng chính trị mà ông đã vạch ra từ những thập niên đầu thế kỷ thứ 20 có tính chất hết sức độc đáo.
07 Tháng Năm 2017(Xem: 2763)
một chế độ được xem là chính thống khi được dân chúng chọn lựa qua một cuộc phổ thông đấu phiếu minh bạch, tự do dân chủ, xây dựng đất nước, tôn trọng dân quyền và nhân quyền, bảo vệ tổ quốc, chống ngoại xâm. Nói ngắn gọn, một chế độ chính thống là một chế độ “của dân, do dân và vì dân”.
11 Tháng Tư 2017(Xem: 3511)
đó là tinh thần tiên phong hướng về hệ giá trị hạt nhân: vinh dự, trách nhiệm, dũng khí, kỷ luật.
02 Tháng Tư 2017(Xem: 4229)
sự sáng suốt của PCT, thấy rõ viễn kiến của PCT, cũng như thấy rõ công trình tiên phong vận động văn hóa và dân chủ bất bạo động của PCT, một người yêu nước thiết tha, sáng suốt, vô vị lợi, trọn đời tận tụy hy sinh phục vụ dân tộc.
01 Tháng Hai 2017(Xem: 2980)
sơ lược về sự hình thành của Phong Trào Du Ca và hai dẫn dụ về hình thức Du Ca của thời trung cổ ở Âu Châu cũng như ở Việt Nam.
23 Tháng Giêng 2017(Xem: 4274)
Người đầu tiên là Hoài Việt tặng tôi tập Mấy Vần Thơ tự anh xuất bản tại San Jose, Mỹ, năm 2015. Người thứ hai là Nguyễn Lương Vỵ tặng tôi tập T[i]ếu Ngạo Giang Hồ 2-2016 tại Orange County California, USA, Và người thứ ba là Tôn Nữ Thu Dung tặng tôi tập Tiểu Khúc do Tương Tri xuất bản, ở San Dimas, California
17 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 3192)
Tâm linh là một trong những nguyên tắc căn bản phát sinh ra từ mục đích của Phong Trào nhằm vào sự phát triển toàn diện của trẻ em: thể lý, tính khí, tinh thần trách nhiệm, óc tháo vát và tinh thần phục vụ, có tín ngưỡng và tâm hồn hướng thượng.
16 Tháng Tám 2016(Xem: 3515)
Vấn đề đặt ra là: một tập đoàn kinh tế của Đài Loan có thể hợp tác với một tập đoàn kinh tế của Trung Hoa (đại lục) để phục vụ cho mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung quốc hay không?