04 Tháng Mười 2017(Xem: 1423)
Em Boléro Buồn của Nghiêu Minh
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 1674)
Giọt nắng đầy tung tăng trong mưa Giọt nắng dừng khi ngang phố xưa Giọt nắng chờ em qua quán trưa Và giọt nắng cùng em về khi trăng chiều lên
06 Tháng Ba 2017(Xem: 3569)
Điệu múa Sơn Nữ Ca được trình bày bởi các chị BTX
23 Tháng Giêng 2017(Xem: 1948)
Hát Khúc Luân Hô`i Hu+ Vô Nhạc: Nghiêu Minh Hát: Vuong Linh
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 1738)
Hoàng Hương Trang là con gái của Hoàng Kim Châu - THĐ63
07 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 1704)
26 Tháng Mười Một 2016(Xem: 1552)
24 Tháng Mười Một 2016(Xem: 1660)
Gửi các anh chị một sáng tác của Chiêu Khiêm. Chiêu Khiêm cũng là một cựu học sinh Bùi thi Xuân ngày xưa, sau chuyển về SG học Gia long,
21 Tháng Mười Một 2016(Xem: 1320)