07 Tháng Bảy 2020(Xem: 30)
Nếu có một ngày được gọi là ngày Hội lớn của Canada thì có lẽ phải là ngày 1 tháng 7, ngày CANADA DAY. Tiếng Anh gọi ngày này là National Day of Canada. Và tiếng Pháp thì gọi là ngày Tết của Canada (Fête du Canada).
23 Tháng Sáu 2020(Xem: 112)
Kể từ đầu năm 2020 đến nay, thời gian là sáu tháng. Một khoảng thời gian so ra rất ngắn ngủi nhưng có lại là một quãng thời gian dài như là vô tận với những biến cố đã và đang diễn ra
15 Tháng Sáu 2020(Xem: 165)
Kính thưa quý giáo sư, Thưa quý anh chị, Anh Nguyễn Đức Quang, THĐ 1964 cùng với 5 bạn Trần Hưng Đạo thành lập Phong Trào Du Ca 1965. Anh Quang mất ngày 27 tháng 3 - 2011 Hoàng Kim Châu (Phong Châu, THĐ 1963) viết bài thơ Căn Gác Nhỏ ngay sau ngày Quang mất. Nguyễn Quyết Thắng, Du Ca (Hòa Lan) viết thành nhạc tháng 6 - 2020 Kinh mời thưởng thức Châu
10 Tháng Sáu 2020(Xem: 115)
Cô Vy tràn đến khắp năm châu Xuất thân từ Vũ Hán nước Tàu Gieo bao tang tóc cho nhân loại Vần thơ tôi viết cũng gieo sầu
30 Tháng Năm 2020(Xem: 149)
26 Tháng Năm 2020(Xem: 164)
Trung hoa, Trung cộng ngoài cái tên mỹ miều là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Còn nói về người thì gọi là Ba Chệt, Ba Tàu, Tàu Phù, Tàu Khựa, Chú Ba…cũng là những mỹ từ trong dân gian Việt Nam thích dùng,
14 Tháng Năm 2020(Xem: 225)
Trần Quốc Toản bóp nát trái cam ở Hội nghị Bình Than để rồi “Phá Cường Địch Báo Hoàng Ân”
30 Tháng Tư 2020(Xem: 249)
Lại đến ngày 30 tháng tư. Ngày này chẳng khác nào một cây đinh ghim vào đầu của những người Việt Nam. Phải nói rõ là những người Việt Nam nạn nhân của bên chiến thắng.
11 Tháng Tư 2020(Xem: 262)
Ta quý từng hơi thở. Hơi ra vô mỗi ngày. Hít sâu đưa xuống dưới. Thở mạnh đưa ra ngoài. Hơi thở không hề khó Do mẹ cha sinh ra. Nhưng quý hơn tất cả. Không thở ta thành ma.
09 Tháng Tư 2020(Xem: 376)
Tháng tư là tháng mà không một người Việt Nam nào không nhớ đến như là tháng khởi đầu của bao nhiêu tang tóc - đau thương - chia xa - chết chóc - ngậm ngùi…Mình cúi đầu mặc niệm cho những người chết vì cơn đại dịch do Tàu gây ra.