10 Tháng Tám 2021
bác sĩ chỉ cho một cách thử “độ điếc” của bà vợ như sau:
22 Tháng Sáu 2016
Cao thủ tại nhân gian‏. Trong cuộc sống hằng ngày, có những khoảnh khắc
29 Tháng Giêng 2016
chúng ta cứ ngồi nghĩ đi nghĩ lại… đắn đo xem nên chọn ai đây…
12 Tháng Giêng 2016
Chàng : Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anh đã chờ mong quá lâu! Nàng : Anh có muốn em ra đi không?