Ai Điếc ???

10 Tháng Tám 20212:51 SA(Xem: 2582)

Ai Điếc ???


Mt bác (c hơn sáu bó gì đó - 60+) t v hơi lo ngi v s lãng tai ca bà v già. 
B
ác đnh khuyên v đi th "Hearing Aids" nhưng li s v mích lòng. 
Bác h
i ý kiến ca bác sĩ gia đình v vn đ này, thì bác sĩ ch cho mt cách th “đ điếc ca bà v như sau: 

"Bác v nhà, khi thy v bác thì bác đng cách xa khong 40 ft ri hi v môt câu vi ging nói bình thường nghĩa là không to cũng không nh. Nếu thy v không tr li thì Bác tiến sát li  khong cách 30 ft ri hi li; nếu v Bác li không tr li thì c tiến li gn chõ 20 ft , ri 10 ft... Xong bác cho tôi biết  khong cách bao nhiêu thì v bác tr li đ tôi biết tình trng lãng tai ca v Bác trm trng như thế nào?" 

Bác hí hng v nhà thy bà v già đang đng trong bếp ra chén và sa son cơm chiu. Bác đng  khong cách 40ft, và như Bác sĩ ch dn, hi bà v vi ging bình thường: 
"Em ơi! Em cho anh ăn cơm ti cái gì?" 
Chng nghe thy bà v tr li gì c, bác lin tiến ti ch 30 ft lp li câu hi: 
"Em ơi! Em cho anh ăn cơm ti cái gì?" 
Cũng li không nghe thy tiếng tr li tr vn gì, bác tiến li ch 20ft, ri 10 ft và hi cùng mt câu hi và không nghe câu tr li. 
Cu
i cùng bác tiến đến sát ngay sau lưng v và hi: 
"Em ơi! Em cho anh ăn cơm ti cái gì?" 
Bà v quay lưng li nói: 
"Tôi đã nói vi B nó ln này là ln th năm ri là ti nay nhà mình ăn cơm gà kho mà sao B nó c hi hoài vy?" 
Bác thn th: 
- ?!?! 

Nguồn: Intenet/CTKD12

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn