Những Tấm Hình mang Lại Bình An

06 Tháng Tám 201212:00 SA(Xem: 31671)


  Những Tấm Hình mang Lại Bình An   


Đối diện với mấy Chú Tiểu là những Quân Nhân chấp tay cung kính ,điều này dễ hiểu vì
tuy Miến Điện do những Tướng Lảnh thống trị , nhưng
tự do
tín ngưởng vẫn được tôn trọng
và Dân Tộc Miến Điện rất sùng bái Đạo Phật .
 


 
27yubko
 
9
 
11
 
6
 
35l6ob4
 
63rjph
 
34e92ix
 
2s6205w
 
rmlld1
 
sauve9
 
205a6f8
 
2ep7tk0
 
r7426g
 
1zbwx4
 
2mwee5j
 
rv99p2
 
5p50xu
 
2dtrxo2
 
m61e9
 
219v1hk
 
2ewlkpv
 
1f8ryr
 
34he4xd
 
 
Nguồn: Internet/Chuyển bởi GS Nguyễn Đình Cường
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn