HÌNH CŨ lớp Đệ nhất THĐ 1960-61

26 Tháng Tám 20209:03 CH(Xem: 5602)

THĐ-60-61HÌNH CŨ lớp Đệ nhất THĐ 1960-61 (Do anh Trần Mạnh Toàn còn giữ được)
Thời điểm: Hình chụp ngày 20 tháng 3 1961, vào mươi phút nghỉ giữa 2 giờ Triết.
Địa điểm: trước cửa lớp học nhìn ra cổng chính trường.
Tên những người có mặt trong hình.
Từ PHẢI sang TRÁI
Hàng ngồi: Lương Em - ..... Quang - Lê Văn Thành - Huỳnh Hoa - Nguyễn Quốc Trường - Bửu Cần -  .... Chính
Hàng đứng : Nguyễn Đăng Chính  - Hoàng Văn Thịnh - Trần Quang Thiệu - Hồ Sĩ Hoàng - Trần Mạnh Toàn - Hà Văn Thuận - Phạm Văn Hưng -
Nguyễn Xuân Đinh  - Nguyễn Thanh Trang  -  Tạ Đức Quang  - Lê Văn Lạc - Nguyễn Văn Thu  - Nguyễn Trọng Nhật  -  Bùi  Hữu Tình  - Hoàng Văn Thanh  -
Huỳnh Tấn Đó - Trần Đỗ Cẩm  - Lê Đức Thuận  - Đặng Linh Đài  - Lá Minh  - Lê Hữu Em. / .
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn