Qũy Hoàng Văn Bình

29 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 11597)
image__4_-1-large-contentimage__2_-1-large-content


Kính thưa quí Thầy Cô, Quí Anh Chị và Bằng-Hữu thân mến,
Anh Chị Nguyễn-xuân-Tân và Viễn đã hoàn-tất thăm-viếng, trao 1,500 usd cho anh Hoàng-văn-Bình vào Thứ Bảy ngày 30 tháng 8 năm 2014 Ấp Thái-Phiên Dalat. Anh Chị Tân có chụp máy tấm ảnh tại nhà anh HVBình có :
Hoàng-văn-Bình THĐ63, 
Em gái Hoàng-Thanh-An BTX69
Hoàng-thái-Lĩnh THĐ64
Nguyễn-quốc-Trung THĐ63
Nguyễn-xuân-Tân THĐ62.
Một kết-hợp rất ý-nghĩa theo tôi thấy là có 3 lớp kế-tiếp 62,63 và 64 cùng có mặt với chung ân-tình đồng-môn đối với người bạn gặp khốn-khó.
Xin Kinh-chúc Quí Thầy, Cô, quí Anh Chị và Bằng-Hữu an-lành.
TNLinh THĐ63

 
DANH-SÁCH TƯƠNG-TRỢ HOÀNG-VĂN-BÌNH DALAT
TÊN HỌ USD NHẬN CASH/CHECK GHI-CHÚ
1 Trầnngọc-Thạnh 50 THĐ63
2 Trần-ngọc-Toàn 50 50 ck THĐ59
3 Nguyễn-xuân-Tân 50 50 $ THĐ62
4 Trương-sỹ-Thực 50 50 ck THĐ63
5 Lê-kim-Hành 50 THĐ65
6 Nguyễn-đình-Hiệp 50 50 ck THĐ63
7 Phạm-bá-Đức 50 50 $ THĐ63
8 Phan-văn-Dzũng 50 50 $ THĐ63
9 Bùi-thị-Thắng-Lợi 50 50 ck BTX65
10 Trần-quốc-Tôn 50 THĐ63
11 Nguyễn-kinh-Hiệp 50 50 ck THĐ63
12 Lê-mạnh-Trí 50 50 ck THĐ63
13 Thân-Mẫu LMTrí 50 50 ck 80 TUỔI
14 Lê-Đô 50 50 ck THĐ63
15 Lê-văn-Trúc 50 50 ck THĐ63
16 Lê-công-Mừng 50 50 $ THĐ63
17 Trần-ngọc-Linh 50 50 $ THĐ63
18 Nguyễn-vương-Thái 50 50 ck THĐ63
19 Trương-Nho 50 THĐ63
20 Trần-hữu-Tân 50 THĐ63
21 Đào-văn-Bình 50 THĐ63
22 Đồng-văn-Dũng 50 50 ck THĐ63
23 Nguyễn-minh-Lâm 50 50 ck THĐ63
24 Phan-thị-Kim-Dung 50 50 $ PM/QT57
25 Bùi-văn-Quý 50 50 ck THĐ69
26 Thầy Trương-văn-Hoàn 50 Giáo-Sư THĐ 60-75
27 Thầy Đăng-ngọc-Ấn 50 Giáo-Sư THĐ 60-75
28 Nguyễn-thành-Bích 50 THĐ64
29 Cô Nguyễn-thị-Thơm 50 Giáo-Sư THĐ 67-75
30 Nguyễn-hữu-Vạn 50 THĐ63
TỔNG-CỘNG 1,500 950
Nguồn: THĐ Trần Ngọc Linh thông báo
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn