30 Tháng Sáu 2018
Tập thơ Nguồn Thật của Trưởng Hoàng Kim Châu dưới bút danh Phong Châu được trình làng quả là một đóng góp quý báu như cơn mưa rào đến giữa mùa nắng hạn. Thật là một nổ lực rất đáng khâm phục và ca ngợi.
29 Tháng Sáu 2018
Nguồn thật là tiêu đề của một ấn phẩm mà người bạn chúng ta, anh Hoàng Kim Châu, THĐ 63, với bút hiệu Phong Châu, bằng thi tứ, đã ghi lại một sinh hoạt vô cùng sinh động gắn liền với đời mình: Phong Trào Hướng Đạo.
19 Tháng Sáu 2018
Ông CAO ĐIỀN Pháp Danh TÂM HOÀ Tạ thế lúc 17:30 ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại bệnh viện Houston, Texas
19 Tháng Sáu 2018
Ông CAO ĐIỀN Pháp Danh TÂM HÒA Tốt nghiệp khóa I Trường Võ Bị Thủ Đức Đã mệnh chung lúc 17 giờ 30, Ngày 15 Tháng 6 Năm 2018
16 Tháng Sáu 2018
Phu Quân Của Chị Hồ Oanh Trảo Là Ông NGUYỄN TRỌNG LÂN Đã Mệnh Chung Ngày 11 Tháng 6 – 2018
14 Tháng Sáu 2018
Vô cùng Thương Tiếc được tin Phu Quân của BTX 63 Hồ Oanh Trảo là Ông NGUYỄN TRỌNG LÂN Đã từ trần ngày 11 tháng 6 năm 2018
10 Tháng Sáu 2018
Đất nước nay thành thứ đồ chơi Phương Bắc âm u nhìn chẳng rõ Trời Đông mờ mịt mất biển khơi Cũng tại hồ kia không phải bột Càng bồi càng rách nát tả tơi
29 Tháng Năm 2018
Những quyển sách hay bài biên khảo của thầy đều là tài sản tinh thần dành cho thế hệ cựu học sinh của thầy, và cả cho thế hệ sau. Thân hữu Trang mạng Anh Đào chỉ biết trân trọng gởi lời vô cùng cảm tạ đến vị thầy của ngôi trường Trần Hưng Đạo cũ
27 Tháng Năm 2018
Thân Phụ của chị Hoàng Tuyết Hoa (BTX 69) là cụ ông GIUSE HOÀNG VĂN TỶ đã từ trần ngày 22 tháng 5 năm 2018 tại San Jose, hưởng đại thọ 103 tuổi.
20 Tháng Năm 2018
Đại Hội BTX-THD Kỳ 9, Ngày 6 tháng 4 năm 2018 tại San Jose, California