06 Tháng Bảy 2017
anh Huỳnh Thanh Lô, THĐ64 Vừa từ trần ngày 6 tháng 7 năm 2017 tai Việt Nam Hưởng thọ 75 tuổi
08 Tháng Sáu 2017
Cụ Bà MICAE Đỗ Trọng Khu Nhũ danh: Maria MAGDALENA Phùng Thị An Đã được Chúa gọi về ngày 2 tháng 6 năm 2017 tai Westminster, California Hưởng thọ 94 tuổi
08 Tháng Sáu 2017
Cụ Bà Qủa Phụ: MICAE Đỗ Trọng Khu Nhũ danh: Maria MAGDALENA Phùng Thị An Đã từ trần ngày 2 tháng 6 năm 2017 tai Westminster, California Hưởng thọ 94 tuổi
05 Tháng Năm 2017
Vòng hoa này như một lời chia buồn chân thành nhất của chúng em cựu học sinh Trần Hưng Đạo Đalat ( 1966 - 1973 )
03 Tháng Năm 2017
Đồng nghiệp Hoàng Trọng Hàn Pháp Danh : Nguyên Hoằng Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trần Hưng Đạo Dalat đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2017 tai Fairfax, Virginia Hưởng thọ 85 tuổi
02 Tháng Năm 2017
Giáo Sư Hoàng Trọng Hàn Pháp Danh : Nguyên Hoằng Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trần Hưng Đạo Dalat đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2017 tai Fairfax, Virginia Hưởng thọ 85 tuổi
02 Tháng Năm 2017
GS Hoàng Trọng Hàn, nguyên Hiệu Trưởng Trung Học Trần Hưng Đạo Dalat, đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2017 tại Fairfax, Virginia
02 Tháng Năm 2017
Giáo Sư Hoàng Trọng Hàn đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2017 tại Fairfax, Virginia
01 Tháng Năm 2017
Thày Hoàng Trọng Hàn nguyên Hiệu trưởng trường Trần Hưng Đạo Đà lạt Vừa Tạ Thế tại Virginia.
19 Tháng Tư 2017
ĐẠI HỘI Kỳ 9 - 2018 BẢN TIN DU THUYỀN Ngày 19 Tháng 4 năm 2017