14 Tháng Bảy 2020
Chi Huyen Ton Nu Da Tien was born on August 16, 1944 in Thua Thien, Viet Nam and passed away on July 12, 2020 in Midway City, California, USA
15 Tháng Sáu 2020
LỜI BIỂN, Thơ Hồng Thúy, Phan Ni Tấn, Ngọc Mỹ, Hùng Đặng
20 Tháng Năm 2020
Phu Quân của Giáo Sư Bùi Vũ Tuyến là Thầy Michael BÙI CÔNG THỊNH Đã tạ thế ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Houston, Texas Hưởng thọ 90 tuổi
11 Tháng Năm 2020
Ông NGUYỄN KHOA ANH ANH Pháp danh Nguyên Tú đã tạ thế tại Fountain Valley, California ngày 23 tháng 4 năm 2020, hưởng thọ 87 tuổi
10 Tháng Năm 2020
Ông NGUYỄN KHOA ANH ANH Pháp danh Nguyên Tú đã tạ thế tại Fountain Valley, California ngày 23 tháng 4 năm 2020, hưởng thọ 87 tuổi
08 Tháng Năm 2020
Cụ Bà Nguyễn Thị Hoàn pháp danh Không Mãn Là Phu nhân của Cố Giáo sư Kỳ Quan Lập cựu Hiệu trưởng Trường Trung Học Trần Hưng Đạo , Đà Lạt (1959-1963) Đã tạ thế tại Toronto (Canada) ngày 26 tháng 4 năm 2020 hưởng Thượng thọ 97 tuổi
07 Tháng Năm 2020
Cụ Quả Phụ KỲ QUAN LẬP Khuê danh NGUYỄN THỊ HOÀN Pháp danh Không Mãn đã tạ thế tại Toronto, Canada ngày 26 tháng 4 năm 2020, hưởng Thượng thọ 97 tuổi
07 Tháng Năm 2020
Cụ quả phụ KỲ QUAN LẬP Khuê danh NGUYỄN THỊ HOÀN Pháp danh KHÔNG MÃN Đã tạ thế tại Toronto, Canada Ngày 26 tháng 4 năm2020 Hưởng Thượng Thọ 97 tuổi
07 Tháng Năm 2020
Cụ Quả Phụ KỲ QUAN LẬP Khuê danh NGUYỄN THỊ HOÀN Pháp danh Không Mãn đã tạ thế tại Toronto, Canada ngày 26 tháng 4 năm 2020, hưởng Thượng thọ 97 tuổi
06 Tháng Năm 2020
Cô LÊ THị HỒNG LẠC Cựu Giáo Sư Trường Bùi Thị Xuân - Đà Lạt Vừa từ trần tại Pháp Quốc (France) ngày 4 tháng 5 năm 2020 Hưởng Thọ 87 tuổi