18 Tháng Ba 2020
TimTôn Thất Khoát, em BS Tôn Thất Niệm, định cư lâu ở Nam California. Bị mất liên lạc
18 Tháng Ba 2020
Nhận thấy tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng trên thế giới nên tôi quyết định phải huỷ bỏ Đại Hội trên du thuyền.
03 Tháng Ba 2020
Tường trình tóm tắt mọi diễn tiến của Quỹ từ ngày đầu và những chương trình sắp tới sau khi Quỹ Học Bổng đã ngừng hoạt động kể tháng 4 năm nay (2019).
01 Tháng Ba 2020
THĐ Phí Văn Trung cùng các bạn tại Việt Nam đã hành thiện tại trại Phong Di Linh, Lâm Đồng, xoá bớt niềm đau của những người bệnh.
28 Tháng Hai 2020
Gia đình Hoàng Kim Châu xin chân thành cảm tạ
22 Tháng Hai 2020
Ngày Chủ Nhật Feb 9-2020 !Hội Cựu Học Sinh BTX-THĐ đã tổ chức họp mặt Tân Niên Canh Tý và kỷ niệm 35 năm thành lập Hội tại nhà hàng Dynasty San Jose
19 Tháng Hai 2020
Ông Gioan Baotixita NGÔ HỒNG NHỰT Phu Quân Chị Trần Thị Hường ( BTX 71) vừa từ trần ngày 17 tháng 2 năm 2020 tại San Jose, California
19 Tháng Hai 2020
Cháu SYLVIE: HOÀNG HƯƠNG TRANG Pháp Danh. : THÂN KHAI CHIẾU Ái nữ của Anh Chị Hoàng Kim Châu ( THĐ 63) Vừa từ trần ngày 18 tháng 2 năm 2020 tại Houston , Texas, USA
15 Tháng Giêng 2020
Năm hết tết đến Tháng chạp hăm ba Phong tục gọi là Tiễn đưa ông táo Lên trời báo cáo Chuyện của thế gian Cho ngài Ngọc Hoàng Ở nơi thượng giới Thần đây đi tới Bằng cá chép vàng Cà rịch cà tang Mất ba bốn tiếng